Toekomstig kader voor de publiek-private markt

Flowsearch is de specialist in young executive search & development voor de publiek-private sector, het domein van zorg, wonen en welzijn. Een specialisatie omdat we met ruim 20 jaar ervaring in dit domein ons bewust zijn van het belang van de beschikbaarheid van topmanagement voor de toekomst. We fungeren als klankbord voor onze opdrachtgever en zorgen voor invulling van vacatures van jong kader. Dankzij de gedegen kennis van loopbaanmogelijkheden voor academici en HBO-ers zijn we voor de kandidaten aanspreekpunt als zij staan voor een cruciale keuze in hun carrière.

Meer informatie